Tại sao là Tuya Smart

Tuya Smart sử dụng modul Wifi nhỏ gọn tích hợp vào các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà giúp chúng trở lên thông minh hơn và có khả năng kết nối điều khiển từ xa trên điện thoại từ bất cứ đâu có mạng Internet.

Chiến lược toàn cầu của TuyaGiải thích về phương thức vận hành Tuya

Modul wifi sử dụng trong các sản phẩm Tuya

Là một nền tảng IoT toàn cầu và nền tảng tương tác AI hàng đầu thế giới, Tuya Smart sẽ tích hợp nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất thương hiệu, OEM, nhà máy và chuỗi cửa hàng bán lẻ thông minh và cung cấp giải pháp AI IoT. Tuya Smart sẽ sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp và thực hành tối ưu để bảo vệ dữ liệu cá nhân để đảm bảo rằng các thực hành quyền riêng tư của Tuya tuân thủ luật pháp và các quy định. Tuya sẽ tập trung vào các chính sách ở tất cả các quốc gia và kịp thời theo dõi bất kỳ thay đổi nào để cung cấp cho khách hàng và đối tác của chúng tôi các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy hơn.

Cho đến nay, Tuya đã vượt qua xác minh tuân thủ GDPR. Để đáp ứng các yêu cầu của GDPR, Tuya đã cải thiện trong các khía cạnh sau:

Quyền riêng tư trong thiết kế

Chúng tôi xem xét cách giảm thiểu việc thu thập dữ liệu chỉ cần thiết cho các sản phẩm của chúng tôi trong quá trình thiết kế sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi không thu thập quá mức và xử lý thông tin cá nhân của người dùng. Bên cạnh đó, nhân viên kỹ thuật sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo mật dữ liệu cá nhân của người dùng trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống, chẳng hạn như: lưu trữ mã hóa dữ liệu nhạy cảm, thiết lập quyền truy cập nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của người dùng . Các biện pháp trên đã được thực hiện nghiêm túc trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm của chúng tôi. Mỗi sản phẩm đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi xuất bản.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi hoàn toàn minh bạch về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi đã nêu rõ trong Chính sách bảo mật rằng loại dữ liệu người dùng nào chúng tôi thu thập, mục đích của bộ sưu tập, thời gian lưu trữ và đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng trong kỳ vọng của người dùng.

Hỗ trợ quyền người dùng

Chúng tôi đặt cao cấp vào quyền cá nhân của người dùng để đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập vào dữ liệu được chúng tôi thu thập và có thể sửa đổi dữ liệu một cách chính xác. Khi người dùng không yêu cầu dịch vụ của chúng tôi nữa, họ có thể xóa dữ liệu cá nhân của họ thông qua Ứng dụng.

Bảo mật dữ liệu

Theo vòng đời của dữ liệu, hệ thống an ninh dữ liệu của Tuya được phát triển để xây dựng toàn diện và có hệ thống bằng các phương tiện quản lý và kỹ thuật. Mỗi liên kết của vòng đời của dữ liệu (sản xuất dữ liệu, lưu trữ, sử dụng, truyền tải, truyền dữ liệu và loại bỏ) là dưới sự quản lý và kiểm soát an ninh dữ liệu để thực hiện mục tiêu bảo mật dữ liệu.

Chỉ một phần công việc của chúng tôi được liệt kê ở đây, nhưng chúng tôi làm nhiều hơn thế.

Hơn nữa, Tuya đã đạt được một kế hoạch hợp tác với TrustArc. TrustArc sẽ cung cấp Tuya một bộ công cụ và giải pháp đã được xác minh để triển khai kế hoạch tuân thủ GDPR. Báo cáo đánh giá của bên thứ ba của TurstArc dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong tương lai gần.

Lưu ý: TrustArc đã giúp một số doanh nghiệp đẳng cấp thế giới bằng cách cung cấp sự riêng tư về dữ liệu và bảo mật nền tảng, bao gồm Xiaomi, Aliyun, AWS, IBM, Apple, Cisco, Oracle và Wmware. TrustArc cũng sẽ cung cấp Tuya với sự tuân thủ GDPR của EU và sự tuân thủ về thu thập thông tin cá nhân ở Hoa Kỳ và các khu vực khác.